Louis Philippe Antoine Keijdeniers

Personalia

Naam:Louis Philippe Antoine Keijdeniers
Doopnaam:Louis Philippe Antoine
Geboren:12 mei 1898 (Meester Cornelis)
Overleden:9 december 1898 (Semarang)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte Louis Philippe Antoine
0 jaar: overlijden Louis Philippe Antoine
1 jaar: geboorte zus Juliana Caroline Josephine
3 jaar: geboorte broer Jules Chretien
5 jaar: geboorte zus Alice Jacoba Helene
11 jaar: geboorte broer N.N.
13 jaar: geboorte broer N.N.

Opmerkingen