20.1 Josef Keijdener en Fien Moonen (Schin op Geul)