Spreiding/Emigratie

Naamgenoten

uitgewaaid over alle windstreken

Tijdens mijn zoektocht naar familieleden heb ik, over de periode 1720-tot heden, nog geen 450 naamgenoten kunnen traceren. We kunnen dus met recht spreken dat we lid zijn van een kleine ‘clan’.

In de loop der eeuwen heeft de onze naam zich toch wel verspreid, vooral over enkele delen van Nederland en België.

Keijdener in Nederland

Het is allemaal begonnen in Ophaeren, het huidige Borgharen, waar het gezin van Nicolaus en Ida Hensels als bakermat heeft gediend voor alle bekende naamgenoten. En wat blijkt, nagenoeg alle nakomelingen in welke generatie dan ook zijn behoorlijk honkvast en regio gebonden. Ze vestig(d)en zich vooral in zuid-limburg. Met vooral concentraties rond Hulsberg en Valkenburg.

Het aanvaarden van een militaire functie of een huwelijkmet een niet Limburg(s)e(r) zijn vaak de beweegredenen waarom een beperkt aantal naamgenoten naar elders in Nederland verhuist.

In de 19e eeuw verspreidt de familienaam zich meer en meer over de regio, en na Wereldoorlog II (1940-1945) treedt een nog grotere verspreiding van onze geslachtsnaam op. Momenteel wonen er in meerdere zuid-limburgse plaatsen naamgenoten. Maar ten noorden van Sittard komt de naam Keijdener nog steeds sporadisch voor.

Keydener in België

Ook over de grens in België komt de naam Keijdener voor. In Belgisch-Limburg wonen enkele Keijdeners. De meeste naamgenoten bij onze zuiderburen vinden we vooral in Wallonië, die dan wel de schrijfwijze van de geslachtsnaamals ‘Keydener’ hanteren.

Dit zijn allemaal nazaten van Henricus (Henri) Keyseneers, gedoopt op 2 oktober 1790 te Berg en Terblijt,zoon van Johannes Keyseneers en Anna Maria Kaelen.

Na zijn huwelijk op 7 november 1816 te Berg met Maria Barbara (Barbe) Wiecken vestigen zij zich, vanwege zijn militaire dienstplicht, in de Tongersestraat te Maastricht, waar hun gezin al snel wordt uitgebreid met hun eerste kind. Binnen deze stad verhuizen ze nog zeker 3 keer, voordat hij met zijn echtgenote en hun 3 kinderen vertrekt naar ‘s-Gravenvoeren, de geboorteplaats van zijn vrouw. Deze verhuizing heeft plaatsgevonden tussen september 1824 en oktober 1827.

Op 29 november 1937 emigreert Johannes Wilhelmus (Wiel) Keijdener samen met zijn echtgenote Louisa Sintzen vanuit Epen naar België. Ze gaan met hun 3 kinderen wonen aan het adres Rue Bach 5 te Hombourg. Wiel is op 2 augustus 1906 te Wittem geboren als oudste zoon van Joannes Hubertus Keijdener en Maria Agnes Hubertina Schleepen. Louise en Wiel krijgen in België nog 6 kinderen.

Hoewel op dit moment nog niet alle naamgenoten ‘gelinkt’ zijn, mogen we wel aannemen dat alle Keydener(s), die momenteel in België wonen afstammelingen zijn deze stamvaders.

Keijdener in de rest van de wereld

Jean Keijdener (1962), reeds jaren werkzaam in de hotelbranche en naomzwervingen in de Verenigde Staten van Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië, woont hij nu samen met zijn vrouw Ruth en hun twee dochters in Vietnam. Waar hij als ‘general manager’ van de Sedona Suites Hotels te Hanoi werkt.