Geschiedenis

Ik ben van Duitsen bloed

Als klein kind vond ik het al reuze interessant als ikmijn eigen ouders in gezelschap van ooms en tantes hoorde vertellen over ‘vroeger’. Verhalen over de (groot)ouders en bloedverwanten.

Nieuwsgierig als ik was probeerde ik via het stellen van vragen een duidelijker beeld te vormen hoe onze voorvaderen hadden geleefd.

Het actief verzamelen van gegevens over de familie Keijdener is eigenlijk pas begonnen nadat ik in oktober 1979 bij de afdeling Bevolking/Burgerlijke Stand van de toenmalige gemeente Valkenburg-Houthem ben gaan werken. Stamboomonderzoek behoorde zelfs tot mijn takenpakket. En al snuffelend voor anderen kon ik mijn databestand van onze naamgenoten geleidelijk uitbreiden.

Door verschillende omstandigheden is het onderzoek medio jaren tachtig op een laag pitje komen te staan. Wel knipte ik de overlijdensadvertenties van naamgenoten uit de krant en stopte die op zolder in een mapje, maar verdere actie werd er niet meer ondernomen.

Totdat ik, op woensdagmorgen9 juni 1999, op mijn werk telefonisch werd benaderd door ene Theo Keijdener uit Neerbeek. Hij had weer van een neef uit Itteren vernomen dat ik in de jaren ’80 ooit eens een en ander over onze familie had uitgezocht. Door het eerste gesprek met deze verre achterneef is de verslaving weer aangewakkert; de aantekeningen waren gelukkig goed opgeborgen op zolder en al snel heb ik de draad weer opgepakt. Begonnen met een bezoek aan de kerkhoven in Hulsberg en Klimmen, om vervolgens weer uren door te brengen in de gemeentelijke en provinciale archieven in de regio. Zoektochten via internet leverden me ook namen en adressen van naamgenoten in Wallonië.

Via die zoektochten probeer ik te komen tot de samenstelling van de geschiedenis van de familie Keijdener.Het betreft in eerste aanzet de nazaten van Nicolaus Geidler (17xx-1787) en Ida Hensels (1728-1808).Deze Nicolaus Geidler is naar alle waarschijnlijkheid als huursoldaat tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog vanuit Duitsland naar deze contreien verkast en in Borgharen gehuwd. Daarom ook dat ik gekozen heb als titel voor onze familiegeschiedenis: ‘Ik ben van Duitsen bloed’.

Ik heb getracht de genealogie van voornoemde voorouders samen te stellen en zo alle verkregen informatie over de familie Keijdener te bundelen en te behouden voor het nageslacht.

En mogen we hopen een verhaal zonder einde!

Tom Keijdener

e-mail: tmj.keijdener@gmail.com