Overlijden

Leeftijd bij overlijden

man

vrouw

onbekend

totaal

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

0-3

14

19,72

12

24,49

2

100,00

28

22,95

4-11

2

2,82

1

2,04

3

2,46

12-17

1

1,41

0

0,00

1

0,82

18-24

0

0,00

0

0,00

0

0,00

25-39

4

5,63

3

6,12

7

5,74

40-54

10

14,08

8

16,33

18

14,75

55-64

13

18,31

1

2,04

14

11,48

65-74

13

18,31

11

22,45

24

19,67

75-84

11

15,49

6

12,24

17

13,93

>85

3

4,23

7

14,29

10

8,20

Totaal

71

100,00

49

100,00

2

100,00

122

100,00

In dit overzicht zijn uiteraard alleen die naamgenoten meegenomen, waarvan de overlijdensdatum bekend is!