Lies van de Berg-Keijdener

Op woensdag 26 oktober 2011 is na een kort ziekbed in het ziekenhuis te Maastricht, op 86-jarige leeftijdoverleden:

Lies van den Berg-Keijdener.

Tijdens de vele gesprekken, die ik met haar de laatste jaren heb mogen voeren, ben ik veel te weten gekomen over het gezin van mijn grootouders Keijdener-Eussen.

Tante Lies, niet alleen mijn dank voor de anekdotes, maar ook voor de foto’s en de brieven uit Nederlands Indië!

Tom.