Fabien Keijdener

Op woensdag 3 september 2014 is Fabien Keydener op 42-jarige leeftijd te Chênée overleden.
(1972-2014)