Hermien Keijdener-Langenberg

Op zaterdag 29 maart 2014 is in verpleeghuis Valkenheim te Valkenburg aan de Geul

op 90-jarige leeftijd overleden:

Hermien Keijdener-Langenberg

weduwe van Jan Keijdener