1 januari 2004

Leeftijdsopbouw

per 1 januari 2004

leeftijd

man

vrouw

totaal

0-3

1

4

5

4-11

10

6

16

12-17

4

5

9

18-24

5

3

8

25-39

19

13

32

40-54

23

26

49

55-64

15

9

24

65-74

6

11

17

75-84

4

6

10

>85

0

5

5

Totaal

87

88

175

In dit overzicht zijn alle, op 1 januari 2004, nog levende enbij mij bekende naamgenoten opgenomen.